24 info gliwice dzisiaj w gliwicachNa początku 2014 roku powinien zakończyć się kolejny etap modernizacji gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach. PWiK już w piątek podpisze kontrakt na unowocześnienie Stacji Uzdatniania Wody w Łabędach. 

Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach prowadzona jest od 2001 roku. W pierwszym z projektów wykonano 109 kilometrów kanalizacji sanitarnej, 52 km kanalizacji deszczowej i 7,4 km kanalizacji ogólnospławnej. Wybudowano także siedem przepompowni ścieków w dziewięciu dzielnicach Gliwic.

Podczas kolejnego unijnego projektu, przemianę przejdzie Stacja Uzdatniania Wody w Łabędach. Spółka zdecydowała się na nowoczesną technologię, polegającą na dwustopniowym systemie filtracji z ozonowaniem pośrednim. Obok modernizacji Stacji Uzdatniania Wody, wykonano odwierty nowych studni do ujęć z bardziej „miękką” wodą, niż ta, z której obecnie korzystają Gliwice. Generalnie skład chemiczny wody się nie zmieni, jednak powinna mieć ona mniejszą twardość. 

Celem gliwickiego projektu nie jest jedynie zapewnienie dostępu do kanalizacji, ale także dostarczanie mieszkańcom czystej, źródlanej wody. – mówi Henryk Błażusiak, prezes PWiK – Aktualnie mamy własną wodę, która zabezpiecza potrzeby ponad 90% mieszkańców, stąd również wynika potrzeba modernizacji gospodarki kanalizacyjnej, likwidacji rowów przydomowych i rozsączania nieczystości. Inaczej, prędzej czy później, groziłoby nam skażenie wód triasowych. 

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here