Od 9 maja do 9 czerwca mieszkańcy Zabrza będą mogli składać wnioski w ramach dziewiątej edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zakończenie wstępnej weryfikacji zaplanowano na 2 września, a ostateczną listę projektów, które poddane zostaną głosowaniu poznamy 23 września. Samo głosowanie rozpocznie się 30 września i potrwa do 17 października. Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi 24 października. Tym razem Miasto przeznaczyło na zgłoszone i wybrane przez mieszkańców projekty 6 mln 600 tys. zł.

W tym roku, pomimo negatywnych skutków pandemii, Zabrze zwiększyło pulę środków na realizację zadań inwestycyjnych, które zostaną zaproponowane a następnie wybrane przez mieszkańców. Kwota 6 mln 600 tys. zł zostanie podzielona na 21 puli dzielnicowych (11 dzielnic dużych – tutaj pule wynoszą po 350 tys. zł i 10 małych – po 175 tys. zł) oraz pulę ogólnomiejską o wartości 1 mln z

Maksymalna wartość projektu składanego w puli obejmującej całą gminę ustalono na 500 tys. zł Natomiast maksymalną wartość projektu składanego w puli dla danej jednostki pomocniczej ustalono na 100 proc. danej puli.

Wnioski będzie można złożyć na dwa sposoby: drogą pocztową (wtedy kopertę należy zaadresować na Urząd Miejski w Zabrzu ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze) lub osobiście (parter przy wejściu głównym do budynku UM). Wniosek mogą poprzeć mieszkańcy Zabrza, którzy ukończyli 16 lat.

Aby wziąć udział w głosowaniu trzeba będzie podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, a także wskazanie faktu ukończenia 13 lat. Jeśli zdecydujemy się na głosowanie w formie elektronicznej to będziemy musieli podać dodatkowo albo nr telefonu albo nasz adres mailowy – to tam zostanie wysłany sms albo mail z prośbą o potwierdzenie głosowania.

Więcej informacji o dziewiątej edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego znajdziecie Państwo TUTAJ.

Szczegółowy terminarz dziewiątej edycji ZBO:

WyszczególnienieData
Rozpoczęcie składania wniosków9 maja 2022 r.
Zakończenie składania wniosków9 czerwca 2022 r.
Zakończenie wstępnej weryfikacji2 września 2022 r.
Termin na składanie odwołań od niedopuszczenia projektu do głosowania9 września 2022 r.
Publikacja ostatecznej listy projektów (po rozpatrzeniu odwołań)23 września 2022 r.
Początek głosowania30 września 2022 r.
Koniec głosowania17 października 2022 r.
Ogłoszenie wyników głosowania24 października 2022 r.
Przedstawienie projektu budżetu miasta na 2023 r.wg powszechnie obowiązującego prawa (na dzień wydania Zarządzenia:
do 15 listopada)

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here