Cześć oddawana św. Barbarze to dla wielu jeden z najbardziej istotnych elementów dziedzictwa kulturowego Śląska

Barbórka jest przede wszystkim niezwykle ważnym świętem dla górników i ich rodzin. Wpisanie obchodów barbórkowych na listę UNESCO ma służyć podtrzymaniu tej wielowiekowej tradycji. 

21 kwietnia odbędzie się spotkanie w Łaźni Łańcuszkowej przy ul. Wolności 410 w Zabrzu, podczas którego zaprezentowany zostanie wniosek o wpisanie obchodów Barbórki na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Zaplanowano również uroczyste podpisanie przed depozytariuszy zgody wpisania obchodów Barbórki na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here