Bojków i Ostropa to jedyne dzielnice w Gliwicach, które nie mają nowoczesnej kanalizacji. Próby pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej na budowę zbiorczej sieci kanalizacyjnej zakończyły się niepowodzeniem.

Dla Bojkowa i Ostropy niemożliwe jest bowiem spełnienie jednego z podstawowych kryteriów – dotyczącego gęstości zaludnienia. 

Obecnie rozważane są dwie możliwości. Pierwszą jest powrót do koncepcji dotowania przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Drugą z analizowanych propozycji jest ewentualne dotowanie budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych.

Sprawdzana jest też możliwość udzielania przez miasto wsparcia w zakresie ponoszenia części kosztów odbioru ścieków z takich zbiorników.
 

Aby ponownie przedyskutować temat kanalizacji w Ostropie i Bojkowie, a także omówić proponowane rozwiązania, prezydent Gliwic organizuje spotkanie, na które zaprasza mieszkańców obydwu dzielnic, radnych oraz wszystkich zainteresowanych. Odbędzie się ono 14 maja, podziełek, w sali nr 146 w Urzędzie Miejskim przy ul. Zwycięstwa 21. Początek – godz. 10.00. 

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here