3 października w Śląskim Centrum Chorób Serca odbyło się oficjalne otwarcie nowego segmentu A+.

Budynek powstał w miejscu, gdzie znajdował się pawilon A, w którym prof. Zbigniew Religa przeprowadził w 1985 r. pierwszą udaną transplantację serca w Polsce. Nowopowstałe skrzydło szpitalne mieści m.in. Oddział Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia oraz Oddział Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej.

Uroczyste otwarcie poprzedziło ogłoszenie przekazania Śląskiego Centrum Chorób Serca pod opiekę Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Formalności dokonał obecny na uroczystości minister zdrowia Adam Niedzielski. – Podjęliśmy decyzję, którą zaraz usankcjonujemy formalnie. Śląskie Centrum Chorób Serca zostanie przekazane z Ministerstwa Zdrowia do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Można śmiało powiedzieć, że Śląskie Centrum Chorób Serca staje się jeszcze bardziej śląskie – mówił Adam Niedzielski, minister zdrowia. Jednocześnie prof. Tomasz Szczepański, rektor ŚUM, zapewnił, że uniwersytet zacieśni jeszcze bardziej współpracę z ŚCCS udostępniając wszystkie swoje zasoby wiedzy oraz zaplecza akademickiego.

W dalszej części uroczystości odbyło się przecięcie wstęgi, którego dokonali: p.o. dyrektora naczelnego ŚCCS w Zabrzu prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, minister zdrowia Adam Niedzielski, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Tomasz Szczepański. Następnie odsłonięto popiersia honorujące cztery wybitne postacie, które miały ogromny wpływ na rozwój ŚCCS: prof. Stanisława Pasyka, prof. Zbigniewa Religi, dr Lili Goldstein i prof. Mariana Zembali.

Zwieńczeniem ceremonii był wieczorny koncert w Domu Muzyki i Tańca pn. „Moje serce to jest muzyk”. Na scenie wystąpili Kamil Bednarek, Ania Rusowicz, Monika Borzym, Natalia Niemen, Danuta Błażejczyk i Krzysztof Kiljański, którzy zaprezentowali szereg utworów w zupełnie nowych aranżacjach, których wspólnym przesłaniem było jedno niezwykle ważne słowo: serce.

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here