Celem akcji jest propagowanie historii i wiedzy o Gliwicach.

Choć Dubois i Barlicki są patronami ulic w centrum miasta, ich sylwetki są znane tylko niewielkiej części lokalnej społeczności. Zdaniem członków Federacji Młodych Socjaldemokratów byli oni prawdziwymi bohaterami, a ich działalność może być wzorem patriotycznej postawy. 

W czasach Dubois i Barlickiego patriotyzm nieraz oznaczał walkę z bronią w ręku. Dzisiaj sytuacja jest inna, co nie oznacza, że pojęcie patriotyzmu się zdezaktualizowało; jedynie nieco zmieniło się jego rozumienie.

– Współczesny patriota jest zaangażowany w społeczne, polityczne i gospodarcze życie państwa, w którym mieszka; bierze czynny udział w budowaniu aktywnego społeczeństwa, zdolnego do artykułowania swoich potrzeb rządzącym, ochrony interesów publicznych, realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz do skutecznego kontrolowania swoich przedstawicieli wybranych w demokratycznych wyborach – tłumaczy sekretarz gliwickiego koła FMS Paulina Bryk. Patriotyzm nie oznacza konserwatyzmu, ani bezkrytycznego kontynuowania tradycji, ale jest przywiązaniem do życia w społeczeństwie, które ze swej istoty podlega ciągłym zmianom – mówi Paulina Bryk.

Norbert Barlicki był prawnikiem, nauczycielem i publicystą. W czasie zaborów działał w organizacjach niepodległościowych, za co był więziony przez zaborców. W niepodległej Polsce pełnił funkcje publiczne i wydawał prasę. Po przewrocie majowym został skazany w niesławnym procesie brzeskim. W okresie okupacji tworzył grupy konspiracyjne i wydawał podziemną prasę. Zginał w obozie koncentracyjnym Auschwitz, gdzie do ostatnich dni prowadził działalność konspiracyjną.

Stanisław Dubois jako ochotnik brał udział w powstaniach śląskich, wojnie polsko – bolszewickiej oraz kampanii wrześniowej. Publikował w prasie lewicowej. W okresie sanacji był więziony razem z m. in. Wojciechem Korfantym i Wincentym Witosem. Podczas okupacji prowadził działalność konspiracyjną, za co trafił do Auschwitz, gdzie przystąpił do utworzonego przez Witolda Pileckiego tajnego Związku Organizacji Wojskowej. Stanisław Dubois został rozstrzelany pod ścianą śmierci w 1942 r.

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here