MZD w Zabrzu informuje, że umowa na wykonanie robót budowlanych zawarta z firmą NOVUM STONE EXPERT z Katowic na budowę dróg Czekanowskiej i Na Lesie wraz z odwodnieniem i oświetleniem została wykonana i aktualnie trwają czynności odbiorowe.

Wartość umowy na wykonanie robót budowlanych wyniosła ok. 2,1 mln brutto. Inwestycja obejmowała budowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej w ciągu ulicy Czekanowskiej na długości ok. 160 m i szerokości 4,5 m oraz ulicy Na Lesie na długości ok. 300 m i szerokości 5,5 m wraz z budową zjazdów, jednostronnego chodnika z kostki betonowej, wykonaniem elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowaniem poziomym i pionowym, budową kanalizacji deszczowej, wykonaniem oświetlenia ulicznego w zakresie wybudowanej drogi oraz budową kanału technologicznego.

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here