Pisaliśmy już w połowie września, o planach Ministra Zdrowia Mariana Zembali dotyczących przeniesienia bazy LPR z Gliwic do Katowic, w artykule Minister zabierze ŚMIGŁOWIEC?!  Zwracaliśmy wtedy uwagę na to, że może lepiej byłoby rozbudować istniejącą już gliwicką bazę. Zdaje się, że logicznym i zapewne dużo tańszym rozwiązaniem jest jeden, duży ośrodek leżący w centralnym punkcie obsługiwanego terenu niż dwa znajdujące się na jego obrzeżach. Tworzenie kolejnej bazy na zamieszkanej zaledwie przez milion mieszkańców Opolszczyźnie wydaje się więc mało racjonalne i nieekonomiczne.

8 października Prezydent Gliwic wystosował do Ministra Zdrowia pisemny apel w sprawie pozostawienia bazy LPR w Gliwicach, w którym padają m.in. takie argumenty:

Gliwice stanowią ważny drogowy i kolejowy węzeł komunikacyjny. Zbiegają się tutaj autostrady (A1 i A4), Drogowa Trasa Średnicowa oraz droga krajowa DK-88, które już w chwili obecnej charakteryzują się dużym natężeniem ruchu, a planowane całkowite otwarcie autostrady A1 wpłynie na jego znaczne zwiększenie. W specjalnej strefie ekonomicznej działa wiele zakładów produkcyjnych, ponadto w mieście funkcjonują podmiot, które produkują lub przechowują większe ilości substancji niebezpiecznych takie jak: Polskie Odczynniki Chemiczne S.A., Politechnika Śląska czy ZTS „IZO-ERG”.

 

Zygmunt Frankiewicz dodaje, że: zdaniem Samorządu Miasta Gliwice, mając na uwadze obszar i ryzyko potencjalnych zdarzeń jak i racjonalność dysponowania środkami publicznymi, zasadne jest pozostawienie bazy LPR w Gliwicach.

 

fot.A.Witwicki

1 KOMENTARZ

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here