Co roku wraz z nadejściem wiosny powraca problem wypalania traw na łąkach, polach i nieużytkach. Wszystko to za sprawą fałszywego przekonania , że spalanie traw powoduje szybszy i bujny odrost roślinności. Tymczasem wiosenne wypalanie traw nie tylko szkodzi środowisku, powodując zniszczenia roślinności i śmierć zwierząt, stanowi także poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. W wyniku bezmyślności osób wypalających, ogień bardzo często rozprzestrzenia się, powodując niszczycielskie w skutkach pożary. Ponadto należy pamiętać, że wypalanie traw jest w naszym kraju zabronione. Grozi za nie kara grzywny, a w przypadku stworzenia zagrożenia dla zdrowia i życia wielu osób oraz spowodowania dużych strat materialnych – nawet do 10 lat pozbawienia wolności (art. 163 § 1 Kodeksu karnego).

Straż Miejska przypomina – zgodnie z art. 131 pkt 12  Ustawy o ochronie przyrody:
Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary- podlega karze aresztu albo grzywny.

Zgodnie z art. 82 Kodeksu wykroczeń:
§ 3. Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 4. Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

W przypadku popełnienia powyższego wykroczenia funkcjonariusz ma prawo na sprawcę wykroczenia nałożyć karę grzywny w wysokości od 50 do 500 zł.

źródło i foto: SM Gliwice

 

22 KOMENTARZE

  1. przeżyłam już kilkadziesiąt lat i jak sięgam pamięcią jeżżąc na wies do rodzinki NIGDY ale to NIGDY wujostwo i ich sąsiedzi nie wypalali trawy to jakieś czyste szaleństwo i GŁUPOTA:(

  2. Gdy byłem uczniem szkoły podstawowej, na lekcjach historii niedouczeni nauczyciele wmawiali nam, że wypalanie traw czy lasów…użyźnia glebę. Wówczas, jak i obecnie uważałem i uważam to za bzdury! Jeżeli czyta ten komentarz moja nauczycielka historii to niech się wstydzi…

  3. Ostrzeżenia ostrzeżeniami, groźby groźbami a i tak wypalający sobie myślą „Mój dziad palił, ojciec palił to i ja palę…. chyba wiem najlepiej co dla mojej ziemi jest najlepsze. Nie będzie mi jakaś baba/chłop z za biurka mówić co mam robić”

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here