Wojskowy Komendant Uzupełnień w Gliwicach informuję, że do 30 kwietnia 2012 r. na terenie kraju przeprowadzona będzie kwalifikacja wojskowa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

– mężczyzn urodzonych w 1993 r.;
– mężczyzn urodzonych w latach 1988 -1992, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
– osoby urodzone w 1991 – 1992
– kobiety urodzone w latach 1988-1993, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej

Egzaminy kwalifikacyjne w 2012r. do korpusu szeregowych zawodowych w 6 batalionie powietrznodesantowym w Gliwicach:

16 maja
13 czerwca
12 września
17 października
14 listopad
12 grudnia

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny (32) 461-47-58 wew.218 lub zapraszamy do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach

 

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here