Dokładnie 75 lat temu zapadła decyzja o powstaniu Śląskiej Akademii Medycznej. W poniedziałek, w rocznicę tego wydarzenia, III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu zawarło porozumienie ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym o podjęciu współpracy.

To bardzo dobra informacja dla młodzieży, która wykazuje szerokie zainteresowania humanistyczne, artystyczne, językowe, techniczne, ale też przecież medyczne – co pokazało ciekawe wystąpienie ucznia klasy trzeciej Dariusza Dąbrowskiego.

Medycyna jest mocną marką Miasta Zabrze. Udowodniło to wielu wspaniałych lekarzy, jak chociażby m.in.: prof. Franciszek Kokot, prof. Bożena Hager-Małecka, dr Lili Goldstein, prof. Zbigniew Religa, prof. Marian Zembala czy prof. Kornel Gibiński.

– Wierzę, że wśród młodych ludzi są kolejni wybitni lekarze. Gratuluję serdecznie dyrektor Pani Magdalenie Kaernbach-Wojtaś oraz całej społeczności szkolnej III LO. Dziękuję rektorowi ŚUM prof. Tomasz.Szczepański, w którego imieniu prorektor prof. Jerzy Stojko wraz z Dziekan Wydziału Nauk Medycznych prof. Alicją Grzanką podpisali to ważne porozumienie. Młodzieży raz jeszcze gratuluję i życzę wielu sukcesów – komentowała Małgorzata Mańka-Szulik.

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here