W bieżącym roku w Zabrzu zaplanowano szereg drogowych inwestycji, które znacząco usprawnią miejską komunikację. Na zmianach zyskają zarówno zmotoryzowani, jak i piesi. Część inwestycji została już zakończona, inne są w trakcie realizacji.

Jednym z bardziej znaczących tego typu zadań będzie z pewnością przedłużenie Alei Korfantego, które połączy północną z południową częścią Zabrza. Przebudowany zostanie wiadukt nad drogą krajową nr 88 w ciągu ul. Hermisza. Z ukończonych w br. inwestycji warto z pewnością wspomnieć o oddanym do użytku pod koniec marca przepuście nad Czerniawką, a także o nowej kładce przy ul. Heweliusza, której budowa dobiega właśnie końca. Ruszyły już także prace modernizacyjne przy torowisku tramwajowym na odcinku Centrum – Zaborze.

Przedłużona zostanie Aleja Korfantego

14 kwietnia, w Sali  Historycznej zabrzańskiego Ratusza, podpisano umowę na przedłużenie Alei Wojciecha Korfantego. Realizacja wartego 43 mln zł zadania drogowego w istotny sposób przyczyni się do usprawnienia komunikacji w naszym mieście.

– Przedłużenie Alei Korfantego to inwestycja strategiczna, która usprawni komunikację pomiędzy północną i południową częścią Zabrza oraz ułatwi dojazd do specjalnej strefy ekonomicznej. To kolejne zadanie w ramach konsekwentnie prowadzonej rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowej oraz tramwajowej w naszym mieście – komentuje Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

W ramach inwestycji powstanie ponad kilometrowy odcinek drogi, która będzie połączeniem pomiędzy istniejącą Aleją Korfantego oraz ulicami Tarnopolską i Brygadzistów. Oprócz drogi, która znacznie odciąży ruch w śródmieściu oraz usprawni komunikację ze specjalną strefą ekonomiczną, mieszkańcy będą mogli korzystać także z nowych chodników czy ścieżek rowerowych. Nie zabraknie także obniżających poziom hałasu ekranów akustycznych oraz nowoczesnego i energooszczędnego oświetlenia LED.

Nowopowstający  odcinek będzie wymagać przebudowy skrzyżowania Al. Korfantego z ulicą Heweliusza w formie ronda turbinowego. W ramach zadania powstaną także dwa obiekty mostowe: nad jarem po kolei piaskowej oraz nad ciekiem wodnym. Wybudowane zostaną również skrzyżowania z ul. 11 Listopada oraz z ulicą Mickiewicza. Rozbudowane zostanie także skrzyżowanie przedłużenia Al. Korfantego z ulicami Tarnopolską oraz Brygadzistów.

Jeszcze w tym roku planowane jest powstanie ronda przy ul. Tarnopolskiej, co związane jest z realizowaną równolegle (jako osobne zadanie) inwestycją w zakresie sieci tramwajowej. Roboty bitumiczne planowane są na przyszły rok, po zakończeniu budowy obiektów inżynieryjnych.

Całkowita wartość zadania to 42 mln zł. Na ten cel Zabrze pozyskało aż 30 mln zł w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Nowego Ładu.

Aleja Korfantego

Kolejny wiadukt zostanie przebudowany!

Umowę na przebudowę wiaduktu nad drogą krajową nr 88 w ciągu ulicy Hermisza podpisano 13 kwietnia br. To inwestycja realizowana w ramach zadania „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części”. Dokument pozwoli na zrealizowanie już siódmego etapu zadania.

Wartość umowy to ponad dwa i pół miliona złotych (2 641 952,60 zł). Mieszkańcy Zabrza będą mogli przejechać przebudowanym wiaduktem już na początku stycznia 2023 roku.  

Zadanie obejmuje w swoim zakresie m.in.: rozbiórkę i odbudowę płyty, wzmocnienie dźwigara stalowego, przebudowę przyczółków i podpory oraz wykonanie nowej nawierzchni drogowej wraz z dylatacjami i nowym odwodnieniem.

Obecny wiadukt przy ul. Hermisza

Ulica Marsa zyska nową nawierzchnię

Budowę ul. Marsa na osiedlu Słoneczna Dolina to inwestycja realizowana w ramach zadania „Budowa drogi, chodników, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na osiedlu Słoneczna Dolina w Zabrzu, część III”.

– Jestem przekonana, że nowa droga poprawi komunikację w tej dzielnicyTe wszystkie ważne dla mieszkańców inwestycje możemy realizować dzięki linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Już za osiem miesięcy będziemy mogli korzystać z nowej drogi, która jest elementem szeroko zakrojonych działań poprawy infrastruktury drogowej w Zabrzu – komentuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Wartość umowy to 6 milionów złotych (5 884 753,92 zł). Mieszkańcy osiedla Słoneczna Dolina będą mogli korzystać z nowo wybudowanej infrastruktury drogowej już od grudnia br. 

Zadanie obejmuje w swoim zakresie budowę nowej nawierzchni w ciągu ulicy Marsa wraz z rondem, chodnikami oraz placem zawracania. Ulica zyska także nowe odwodnienie i oświetlenie uliczne, przebudowany i zabezpieczony zostanie również istniejący gazociąg.

Ulica Marsa to już kolejna przebudowana droga w obrębie osiedla Słoneczna Dolina. Do tej pory na jego terenie nową nawierzchnię zyskały już ul. Jowisza, Lawendowa, Merkurego oraz Neptuna.

Ulica Marsa na osiedlu Słoneczna Dolina

Przepust nad Czarniawką już przejezdny!

Pod koniec marca do użytku oddany został przepust w ciągu rzeki Czarniawki w rejonie ul. 3. Maja i Paderewskiego. Ten niewielki odcinek drogi, zapewnia sprawny dojazd z centrum Zabrza do autostrady A4. Dzięki inwestycji, polegającej na przebudowie wysłużonego obiegu inżynierskiego, zwiększyło się bezpieczeństwo użytkowników dróg w naszym mieście.

Zakres prac objął rozbiórkę istniejącego przepustu oraz wykonanie nowej konstrukcji wraz z odtworzeniem nasypu, nawierzchni drogowej i ścieżki dla pieszych i rowerzystów. Wykonawcą robót budowlanych było konsorcjum firm AGAL Sp. z o.o. oraz AGBUD.

Koszt inwestycji wyniósł blisko 1,7 miliona złotych.

Wyremontowany odcinek w rejonie ul. 3. Maja i Paderewskiego

Kładka przy Heweliusza już prawie gotowa!

Pomiędzy ul. 11 Listopada i ul. Heweliusza powstało nowe przejście, które zastąpiło istniejącą tam do tej pory kładkę (pozostałości po Kopalni Piasku Kotlarnia). Wykonano też chodnik o szerokości czterech metrów, a po obu jego stronach zamontowano balustrady o długości ok. 50 metrów.

W śladzie torowiska, aby umożliwić w przyszłości poprowadzenie tutaj ścieżki rowerowej, w projektowanym nasypie wykonany został przepust z blach falistych. Pomyślano też o rowerzystach, którzy będą mogli swobodnie tędy przyjechać. Wzdłuż nowego przejścia wybudowane zostało nowoczesne oświetlenie w technologii LED z własnym zasilaniem fotowoltaicznym.

Wykonawcą robót budowlanych jest konsorcjum firm: AMBET Sp. z o.o., Sp. k.- lider z Bytomia oraz TRANZIT Sp. z o.o. – partner z Moskorzewa.

Wartość umowy, którą podpisano w październiku ub. r. opiewa na kwotę 851 345,18 zł. 

Kładka między ul. 11 Listopada i ul. Heweliusza

Zmodernizowane zostanie torowisko tramwajowe w Zaborzu

Gruntowna modernizacja 4-kilometrowego odcinka torowiska tramwajowego między centrum Zabrza a granicą z Rudą Śląską kosztowała będzie niemal 40 mln zł.

Umowa z generalnym wykonawcą prac – firmą NJN Kłosek Damian z Knurowa podpisana została 31 marca. Prace mają być prowadzone przy maksymalnym możliwym utrzymaniu ruchu tramwajowego w systemie mijankowym i mają się zakończyć do 31 marca 2023 r.  

– Dzięki modernizacji kolejnego odcinka torowiska zwiększy się komfort podróży i bezpieczeństwo pasażerów korzystających z komunikacji tramwajowej, która stanie się sprawniejsza i bardziej niezawodna – komentuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Skorzystają również mieszkańcy, bo zmniejszy się natężenie hałasu i wibracji, a także kierowcy, bo w konsekwencji tego typu inwestycji poprawia się cała infrastruktura drogowa na tych odcinkach.

Zadanie podzielone zostało na trzy odcinki, rozdzielone fragmentami torowisk przebudowanymi w ostatnim czasie przy okazji prowadzonych prac drogowych. Pierwszy odcinek, który zostanie zmodernizowany, rozpoczyna się przy wjeździe na teren browaru, a kończy za peronem Zaborze Elektrociepłownia, na wysokości ul. Wolności 418. 

Drugi odcinek rozpoczyna się ok. 150 metrów przed skrzyżowaniem ul. Wolności z ul. Wyciska, na wysokości ul. Wolności 446 i obejmuje tory szlakowe i pętlę Lompy kończąc się ok. 120 metrów za pętlą. 

Trzeci odcinek rozpoczyna się na wysokości posesji przy ul. Wolności 518 i biegnie do połączenia ze zmodernizowanym torowiskiem już po stronie Rudy Śląskiej, obejmując przystanek Ruda Śląska Klary. To w sumie ok. 8000 metrów toru pojedynczego, który poza przejazdami drogowymi i przejściami dla pieszych wybudowany zostanie w technologii klasycznej na podkładach strunobetonowych.

Wartość umowy wynosi niemal 39,9 mln zł netto (49 mln zł brutto). Inwestycja jest częścią „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie UE 2014-2020.

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here