W Szkole Międzynarodowej w Zabrzu oddano dzisiaj do użytku nowoczesną “Zieloną Pracownię”. Sala powstała ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zielona Pracownia została utworzona pod hasłem „Cztery żywioły w służbie ekologii”. Jest to pracownia wieloprzedmiotowa, w której odbywać się będą zajęcia z czterech przedmiotów ścisłych, nawiązujących do czterech żywiołów: biologia (woda), geografia (ziemia), fizyka (powietrze), chemia (ogień).
W otwartej dzisiaj pracowni uczniowie będą mieli możliwość zdobywać wiedzę oraz nowe umiejętności przy użyciu nowoczesnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, zgłębiać tajniki ekologii oraz ochrony środowiska biotechnologii, realizować podstawę programową w ramach wyżej wymienionych czterech przedmiotów ścisłych, jak również rozwijać swoje pasje i zainteresowania podczas dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

Z pozyskanych z WFOŚiGW w Katowicach środków (blisko 40 tys. zł) zostały zakupione pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie pracowni – biurko, krzesło, gabloty, fototapeta, tablica suchościeralna, notebook oraz monitor interaktywny i pomoce dydaktyczne: nowoczesne mikroskopy, modele pokazowe, zestawy do prowadzenia doświadczeń, fantom dziecięcy, szkło laboratoryjne oraz niezbędne odczynniki, a także szereg pomocy dydaktycznych umożliwiających zdobywanie wiedzy poprzez doświadczanie i zabawę. Ponadto ze środków własnych placówka przeprowadziła gruntowny remont sali, zakupiła część wyposażenia (m.in. stoliki i krzesła dla uczniów, mobilny stół pokazowy) oraz pozyskała profesjonalne dygestorium.

Siedziba Międzynarodowych Szkół w Zabrzu
Elementy wyposażenia Zielonej Pracowni

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here