Z przykrością informujemy, że w związku z rozpoczęciem inwestycji pn. „Budowa przedłużenia Alei Korfantego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadzistów w Zabrzu”, musieliśmy wyciąć kolidujące drzewa. – poinformował MZD w Zabrzu.

W zamian za wycięte drzewa, nasadzonych zostanie 400 sztuk drzew, na działkach będących własnością gminy Zabrze znajdujących się przy centrum handlowym M1, w pobliżu ul. Srebrnej, w pobliżu ul. Fontanusa. Nasadzenia te będą prowadzone pod nadzorem przyrodniczym z zastosowaniem wyłącznie gatunków rodzimych, zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

Wycinka jest prowadzona zgodnie z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21.04.2021 roku. Określa ona między innymi warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Decyzja ta dopuszcza możliwość wycinki drzew w okresie całorocznym wyłącznie pod nadzorem przyrodniczym, który to nadzór, zgodnie z wytycznymi dla przedmiotowej inwestycji jest prowadzony przez specjalistę z dziedziny ornitologii.

fot. Paweł Janicki

źródło: MZD Zabrze

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here