Poznaliśmy firmę, która stanęła do przetargu na wybór dzierżawcy Hali Gliwice. Jest nią spółka PTWP SA – obsługująca Spodek i Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. Zarząd przedsiębiorstwa zawiadamia, że zostało ono dopuszczone do postępowania.

Zainteresowanie firmy przetargiem wynika z tego, że Hala Widowisko-Sportowa w Gliwicach stanowi całkowicie odmienny i dedykowany dla innych imprez obiekt niż Spodek i MCK, zarządzane już przez jedną ze spółek zależnych PTWP. Obiekt sportowy może więc okazać się dla przedsiębiorstwa komplementarny – uzupełni ofertę katowickich budynków.

W kolejnym etapie organizator przetargu, którym jest PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach, przeprowadzi negocjacje z podmiotami dopuszczonymi do konkursu i ogłosi ostateczne warunki dzierżawy, na których podstawie uczestnicy będą mogli dopiero złożyć szczegółowe oferty. Warunki przetargu na wybór dzierżawcy Hali w Gliwicach dopuszczają możliwość wskazania przez zwycięzcę innego podmiotu, który zawrze w swoim imieniu umowę z Miastem, np. specjalnie w tym celu założonej spółki zależnej.

foto: Z. Daniec

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here