Zabrzańscy policjanci na podstawie wydanego przez Sad Rejonowy w Pszczynie listu gończego, prowadzą poszukiwania Sylwii Jonecek, lat 25.

Poszukiwana ukarana została grzywną w wysokości 250 złotych za zakłócanie ciszy nocnej. W związku z nieopłaceniem grzywny sąd zamienił jej karę na 5 dni aresztu. Osoby posiadające wiedzę co do miejsca jej przebywania proszone są o kontakt z zabrzańską policją telefon 47 8543 200, 47 8543 285.

Areszt za niezapłaconą grzywnę to zastępcza kara pozbawienia wolności. Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, że brak płatności grzywny może doprowadzić do pozbawienia wolności, a nawet tak jak w tym wypadku wszczęcia poszukiwań listem gończym, jeśli osoba się ukrywa.

Jaki skutki powoduje niezapłacenie grzywny? Jeśli skazany grzywny nie zapłacił, to sąd może tę karę zamienić na prace społeczne albo na karę pozbawienia wolności. Grzywna jest zamieniana na karę zastępczą pozbawienia wolności, gdy:
– Egzekucja kary grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy (czyli stanu majątkowego skazanego) wynika nawet bez wszczęcia egzekucji, że taka egzekucja byłaby bezskuteczna.

– Sąd zaproponował skazanemu zamianę grzywny na prace społeczne, ale skazany nie wyraził zgody albo uchylał się od wykonywania tych prac.

– Gdy nie jest możliwe albo nie jest celowe zamienianie grzywny na prace społeczne.

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here