11 listopada tradycyjnie na placu Warszawskim odbyły się oficjalne obchody z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta – prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, przewodnicząca Rady Miasta Zabrze Łucja Chrzęstek-Bar, radni oraz przedstawiciele służb mundurowych: Policji, Straży Miejskiej, Straży Więziennej, Państwowej i Straży Pożarnej, organizacje pozarządowe, a także licznie przybyli mieszkańcy Zabrza.

O oprawę artystyczną wydarzenia zadbała Orkiestra Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu pod dyrekcją Henryka Mandrysza oraz uczniowie zabrzańskiego III Liceum Ogólnokształcącego, którzy przedstawili etiudę artystyczną z cyklu „Szkicownik Polski”.

Z placu Warszawskiego uczestnicy uroczystości przemaszerowali do kościoła pw. św. Anny, gdzie odprawiono uroczystą mszę św. w intencji Ojczyzny. Nabożeństwo uświetnił występ Zabrzańskiego Chóru Młodzieżowego „Resonans con tutti” im. Norberta Grzegorza Kroczka pod dyrekcją Waldemara Gałązki. Po nabożeństwie, pod krzyżem na placu kościelnym, zostały złożone wieńce i kwiaty w hołdzie wszystkim tym, którzy przyczynili się do wywalczenia i utrzymania niepodległości Polski.

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here