W Szkole Podstawowej nr 25 na Osiedlu Kotarbińskiego oddano w ubiegły piątek do użytku Zieloną Pracownię, która jest już osiemnastą salą tego typu w zabrzańskich placówkach oświatowych.

Szkoła otrzymała dofinansowanie na stworzenie ekologicznej pracowni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach ósmej edycji konkursu Zielona Pracownia’2022 oraz wsparcie finansowe ze środków miasta Zabrze.

W uroczystym otwarciu nowej pracowni uczestniczyli m.in.: zastępca prezydenta Miasta Zabrze Katarzyna Dzióba, przewodnicząca Rady Miasta Zabrze Łucja Chrzęstek-Bar oraz naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu Ewa Wolnica. 

– W Zabrzu skupiamy szczególną uwagę na działaniach proekologicznych, ponieważ mamy świadomość, jak ważną rolę dla nas odgrywa przyroda. Nasze miasto to w połowie tereny zielone. Cieszę się, że dołączyliście do grona ambasadorów ekologii w Zabrzu. Wierzę, że to, czego nauczycie się w szkole, również dzięki nowej ekopracowni zostanie przez Was także wykorzystane w Waszych domach, aby wspólnie dbać o naszą planetę – mówiła podczas otwarcia zastępca prezydent Zabrza Katarzyna Dzióba.

Zielona Pracownia w Szkole Podstawowej nr 25 nosi nazwę „EKOzorientowani”. To sala dydaktyczno-wychowawcza przeznaczona do prowadzenia lekcji z przyrody, biologii, geografii oraz zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania przyrodnicze uczniów. Dzięki otrzymanym funduszom placówka zakupiła m.in. nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzęt audio-video, komputerowy oraz meble. W ramach projektu wykonano też prace remontowe i modernizacyjne.

Łączny koszt realizacji projektu to 51 689,00 zł

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here