Wraz z poprawą pogody wzrasta liczba miłośników procentów spożywających w miejscach publicznych

Jak informuje Straż Miejska w Zabrzu, tylko od początku miesiąca interweniowano 206 razy wobec osób spożywających lub usiłujących spożywać alkohol. Nałożono 27 mandatów i udzielono 180 pouczeń.

44 interwencji dotyczyło osób, które znalazły się w warunkach zagrażających zdrowiu lub życiu. Przewieziono 37 osób do izby wytrzeźwień.

Przypominamy, że w myśl Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 14 ust. 2a) zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

Natomiast zgodnie z art. 431. 1. tejże ustawy:
Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny.
2. Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne.
3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy.

20 KOMENTARZE

  1. Tylko u nas lepią mandaty a w reszcie europy piwo pije się w parku i zadnych mandatów nie ma a straż miejska niech się zajmnie tym czym powinna

  2. Dokładnie, jedno piwko z kumplem na ławce to nie zbrodnia.
    Ewentualnie można butelkę schować w papierowej torbie i już tak nie kole w oczy.

  3. Ale taka osobę było by trudniej ukarać. Trzeba by czekać aż wypije i zobaczyć co zrobi z pustym pojemnikiem. A to już się nie kalkuluje. U nas w kraju zawsze musi zgadzać się w kasie.

  4. A nie można zrobić tak, że możesz sobie wypić pod warunkiem braku hałasowania oraz śmiecenia ? (I to za te 2 rzeczy powinny być wysokie mandaty)

  5. Uważam, że jeśli osoba pijąca nie zakłóca porządku(ani nie łamie innych przepisów) , nie powinna być karana za picie w miejscu publicznym.

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here