kwk Sośnica Dzisiaj w GliwicachCzy na kopalni może zabraknąć węgla? Najwyraźniej tak, gdyż podejrzewa się, że w KWK Sośnica-Makoszowy zniknęło 70 tysięcy ton o wartości 42 mln!

Czy został skradziony lub zafałszowano dane? Odpowiedź ma przynieść prowadzona kontrola.

Dokumenty mówią, że został wydobyty w 2011 roku, a sprawa wyszła na jaw podczas audytu zleconego przez Kompanię Węglową. Wiąże się to bezpośrednio z decyzją nowego dyrektora kopalni Grzegorza Mendakiewicza, na wniosek którego przeprowadzono inwentaryzację.

Aby poznać więcej szczegółów, skontaktowaliśmy się z rzecznikiem Kompanii Węglowej Zbigniewem Madejem. Ten jednak, nie chciał wypowiadać się na temat sprawy. Stwierdził, że ostateczne decyzje podejmie zarząd, kiedy otrzyma raport końcowy.
– Jesteśmy w trakcie wewnętrznej kontroli zakładu, ale wnioski na ten temat nie zostały jeszcze przyjęte. Tym samym bez oficjalnych decyzji nie mogę potwierdzić ani zaprzeczyć zdarzeniu.

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here