Można zgłaszać pomysły do 13. edycji konkursu „Mój pomysł na biznes”. Uczelnia zachęca do udziału studentów i pracowników Politechniki Śląskiej  oraz absolwentów, którzy nie podjęli jeszcze zatrudnienia. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 lutego do godz. 15.00.

Celem konkursu „Mój pomysł na biznes” skierowanego do osób indywidualnych i zespołów, których członkowie studiują lub pracują na Politechnice Śląskiej jest pobudzanie innowacyjności i przedsiębiorczości wśród pracowników, studentów i absolwentów uczelni. Dopuszcza się udział absolwentów,  którzy do momentu ogłoszenia naboru uczestników nie podjęli zatrudnienia. Zgłaszane do konkursu pomysły mają nadawać się do wdrożenia, wykorzystywać przyjazne środowisku nowoczesne technologie i kreować nowe miejsca pracy.

Zgłoszone do konkursu „Mój pomysł na biznes” oceniać będzie jury, w skład którego wejdą przedstawiciele uczelni oraz przedsiębiorstw zaangażowanych w organizację konkursu. Najlepszym pomysłom przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia w formie pieniężnej. Konkurs przebiega w dwóch etapach. Pierwszy – składanie fiszek zawierających krótkie koncepcje działalności potrwa do końca lutego, następnie autorzy wybranych prac przedstawią plany biznesowe szczegółowo opisujące planowane przedsięwzięcia. Konkursowi tradycyjnie towarzyszyć będą warsztaty dla zainteresowanych z zakresu otwierania i prowadzenia własnej firmy, a także indywidualne doradztwo biznesowe i spotkania ze specjalistami w dziedzinie, w jakiej obraca się zgłoszony pomysł.

źródło: Politechnika Śląska

1 KOMENTARZ

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here