Ścieżka do jazdy na rolkach w lesie komunalnym przy ul. Chorzowskiej czy siłownia plenerowa przy ul. Sawickiej – to propozycje na atrakcyjne zagospodarowanie kolejnych terenów w Gliwicach. Teraz pomysły zostaną przelane na papier w formie projektów, dzięki którym w przyszłości możliwa będzie realizacja inwestycji (jeżeli pozwolą na to fundusze).

Miejski Zarząd Usług Komunalnych podpisał umowy na stworzenie projektów (wraz z wnioskami o pozwolenie na budowę) dla czterech planowanych inwestycji.

W Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej zaprojektowane zostanie miejsce do jazdy na rolkach. Ścieżki mają zostać wytyczone na bazie istniejących alejek. Kolejny projekt będzie zakładał modernizację skweru przy ul. Hanki Sawickiej. W tym miejscu MZUK planuje nowe alejki i ławki, stworzenie plenerowej siłowni, posadzenie drzew i krzewów. W przyszłości będzie to atrakcyjne miejsce zarówno do wypoczynku, jak i do aktywności na świeżym powietrzu. Powstanie również projekt zagospodarowania terenu przy zbiornikach wodnych przy ul. Jesiennej. Projekt będzie zakładał budowę alejek wokół zbiorników, ustawienie ławek i koszy na śmieci, oświetlenie terenu oraz zagospodarowanie zieleni. Ostatni z projektów dotyczy terenu przy Hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sikorskiego w Sośnicy wraz z terenem Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznym. W projekcie uwzględnione zostaną nowe alejki oraz droga dojazdowa, ustawienie ławek i koszy na śmieci, nasadzenia.

Projekty powinny być gotowe jeszcze w tym roku, ich realizacja planowana jest na kolejne lata.

źródło: MZUK

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here