27.06.2022 r. w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza odbyła się LI sesja Rady Miasta Zabrze. Radnym przedłożono pięć projektów uchwał, w tym w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2021 r. oraz udzielenia Prezydentowi Miasta Zabrze absolutorium za 2021 r.

Podczas sesji prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik zaprezentowała raport oraz sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

W wyniku obrad Rada Miasta Zabrze udzieliła prezydent wotum zaufania i absolutorium za miniony rok.

– Dziś uzyskałam kolejne, szesnaste już absolutorium za wykonanie budżetu. Dziękuję radnym Miasta Zabrze, którzy docenili ogrom pracy włożony w rozwój naszego miasta. Dziękuję też współpracownikom za rok intensywnej pracy, z której efektów możemy być dumni. Dziękuję wszystkim, którzy podejmują współodpowiedzialność za nasze miasto i jego konsekwentny rozwój – urzędnikom, radnym miasta, pracownikom miejskich jednostek i spółek, społecznikom oraz mieszkańcom. – dziękuje Małgorzata Mańka-Szulik na Facebook

Na sesji Rady Miasta prezydent przedstawiła podsumowanie Raportu o Stanie Miasta, który w całości dostępny jest pod tym linkiem.

– Mamy ambitne plany i marzenia na przyszłość, dlatego skutecznie kontynuujemy naszą codzienną pracę, do której zapraszamy wszystkich chętnych. – dodaje włodarz miasta.

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here