fundacja arteriaDla wszystkich zainteresowanych pozyskiwaniem środków unijnych na działania w kulturze oraz poszerzaniem swoich kompetencji w tym zakresie, zorganizowano 23 kwietnia o godz. 18.00 w Galerii Secesja spotkanie z Anną i Wenancjuszem Ochmann. Rozmowa jest współorganizowana przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju.

Zaproszeni na spotkanie pt. „Prywaciarz w kulturze. Nowocześni artyści – animatorzy życia kulturalnego Górnego Śląska” eksperci są założycielami Fundacji ARTeria, organizacji pozarządowej stawiającej sobie za cel promowanie, upowszechnianie, rozwój kultury i sztuki. W duchu otwartości, poszanowania odmienności kulturowej i dialogu interkulturowego.

ARTeria to forum spotkania ciekawych ludzi. Miejsce propagowania czynnego uczestniczenia w kulturze. Miejsce realizacji projektów przekraczających granice krajów, kultur i wyobrażeń. Pomost łączący światy, pokolenia i ludzi.

ARTeria to dialog o współczesnym świecie. Poprzez różnorodność form wyrazu artystycznego. Poprzez nowe trendy i zjawiska. Poprzez spotkanie awangardy i tradycji. Poprzez zderzenie poglądów i poszukiwanie cech wspólnych.

Anna Ochmann – „magister sztuki” – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Prezes Fundacji ARTeria, redaktor naczelna magazynu BEDRIFT, ekspert ds. polityki kulturalnej Unii Europejskiej – współtworzy i realizuje projekty finansowane z różnorodnych funduszy (m.in.: UE, NMF i MF EOG, FIO), specjalizuje się przede wszystkim w tematach związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych w kulturze w kontekście ich wpływu na rozwój społeczny, gospodarczy i regionalny.

Wenancjusz Ochmann – muzyk, kompozytor. Stypendysta Hochschule fur Musik F. Liszt w Weimarze (Niemcy), współwłaściciel pierwszego na Śląsku cyfrowego studia nagraniowego. Pedagog, współtwórca projektów finansowanych ze środków UE i  innych realizowane przede wszystkim na płaszczyźnie szeroko rozumianych przemysłów kreatywnych, wykorzystujące kulturę/sztukę dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu (m.in. w ramach ZPORR, NMF i MF EOG, FIO, PO KL), ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie szkolnictwa artystycznego. Od 2011 roku wydawca interdyscyplinarnego magazynu o pasjach BEDRIFT.

RM

23 kwietnia, godz. 18.00
Galeria Secesja, ul. Górnych Wałów 30/ul. Grodowa 5
Więcej o fundacji na www.fundacja-arteria.org

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here