Dzisiaj w Sali Historycznej zabrzańskiego Ratusza podpisana została umowa na przebudowę przepustu w ciągu rowu melioracyjnego pod ul. Jordana. Koszt inwestycji to ponad pół miliona zł. Dla poprawy bezpieczeństwa na odcinku przebudowy zostaną zamontowane wzdłuż jezdni obustronnie bariery drogowe.

Zakres zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejącego przepustu w części zachodniej „pod chodnikiem” oraz wykonanie przepustu o nowej konstrukcji żelbetowej wraz z prefabrykowaną ścianą czołową. Roboty obejmują również odtworzenie nasypu, nawierzchni chodnika, umocnienie koryta cieku, odmulenie przepustu, naprawę i zabezpieczenie antykorozyjne elementów żelbetowych w części „pod drogą”, przebudowę wylotów kanalizacji deszczowej oraz przebudowę urządzeń teletechnicznych.

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here