Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej na przedłużenie ul. Andromedy na os. Kopernika, ma ona połączyć ul. Toszecką z ul. Pionierów. Taki pomysł już od kilkunastu lat znajdował się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gliwic. ZDM ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej, która obejmować będzie przebudowę istniejącego 300-metrowego odcinka ulicy wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Toszecką i zatoką autobusową oraz budową nowej trasy – ponad 400 metrów – aż do ul. Pionierów. Wzdłuż drogi powstanie oświetlenie, kanalizacja deszczowa oraz ciągi pieszo-rowerowe.

Termin składania ofert mija 16 kwietnia. Wyłoniona firma będzie miała czas na opracowanie dokumentacji projektowej do końca listopada bieżącego roku.

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here