Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych — alarmują strażacy i wyjaśniają, że, spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych.

Od dawna pokutuje błędne przekonanie, że tego typu praktyki służą polepszaniu jakości gleby. Tymczasem wypalanie traw szkodzi środowisku, powodując zniszczenia roślinności i śmierć zwierząt, stanowi także poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.

— Od 1 stycznia do 6 marca 2019 roku, w województwie śląskim Państwowa Straż Pożarna odnotowała 711 pożarów traw i nieużytków rolnych o łącznej powierzchni ponad 200 ha. Najwięcej pożarów odnotowano w pow. częstochowskim i m.Częstochowa -200.
2 osoby poniosły śmierć. 

2018 rok – 5.292 pożary, o łącznej powierzchni ponad 1700 ha. 8 osób rannych ( w tym 2 dzieci) . 1 ofiara śmiertelna.
2017 r. –  5.520 pożarów, o łącznej powierzchni ponad 1600 ha . 8 osób rannych ( w tym 1 dziecko) .
— informuje Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

Bezmyślność osób wypalających trawy przeraża, ogień przecież błyskawicznie się rozprzestrzenia, często powodując niszczycielskie w skutkach pożary.

Straż pożarna przypomina: Wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale też niedozwolone!

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto…wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm.); “w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1.rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych
”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Trwa kampania informacyjna „STOP pożarom traw” (www.stoppozaromtraw.pl/ ), która ma na celu zmniejszenie liczby pożarów traw oraz podniesienie świadomości ludzi w zakresie zagrożeń związanych z podpalaniem nieużytków rolnych.

 

8 KOMENTARZE

  1. Jednak prawo nie zabrania całkowicie wypalania traw. Jedynie ogranicza je do stu metrów (w odniesieniu do artykułu), czyli sto jeden metrów można. Oglądając programy przyrodnicze okazuje się iż wiele roślin potrzebuje ognia aby się rozwijać, a i zwierzęta potrafią sobie radzić z zagrożeniem.

  2. Ciekawe jaki praszczur przekazał tym chłopkom małorolnym że to wzbogaca glebe. Chętnie bym się ich zapytał przypalając żywym ogniem jednego z drugim.

  3. Majka .. To wytęż bardziej umysł, trochę wyobraźni i zrozumiesz, masz Blond włosy ?

  4. Okeeeeeej, a co ma tytuł artykułu wspólnego z jego treścią? Bo nie widzę żadnej wzmianki o zwierzętach.

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here