Już tylko nieco ponad dwa miesiące dzielą nas od tegorocznych wyborów do rad dzielnic! 20 marca mieszkańcy naszego miasta będą mieli możliwość wybrania swoich przedstawicieli do poszczególnych rad dzielnicy. Z pewnością warto wziąć udział w wyborach i mieć realny wpływ na to, kto będzie reprezentował interesy dzielnicy, w której mieszkamy.

Przypominamy, że w 2021 roku w Zabrzu powołano do życia trzy nowe dzielnice: Śródmieście, Skłodowskiej-Curie i Poremba. Aktualny podział administracyjny naszego miasta pozwoli na skuteczniejsze sondowanie potrzeb mieszkańców.

W ubiegłym roku zakończyła się czteroletnia kadencja rad dzielnic, mających duże znaczenie dla rozwoju lokalnej samorządności Zabrza. Dbają one o integrację mieszkańców, sygnalizują ich problemy i pomagają je rozwiązywać. Podejmują wiele inicjatyw, które wpływają na poprawę komfortu życia w mieście. Pierwsze zabrzańskie rady dzielnic powołane zostały do życia w 1991 roku.

Mieszkaniec dzielnicy, który nie jest zameldowany w obrębie jej granic, chcąc kandydować do danej Rady Dzielnicy, przed zgłoszeniem swojej kandydatury zobowiązany jest wpisać się do rejestru wyborców w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Zabrzu (ul. Powstańców Śl. 5-7, I piętro, pok. nr 112, w godzinach pracy Urzędu).

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 21 stycznia 2022 r. do godz. 18:00.

Wybory do rad dzielnic są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Głosować można jeden raz i tylko osobiście. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do Rady ma każdy obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje w Dzielnicy. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania do Rady Dzielnicy.

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here