Na „Belce” zaczyna się kolejny etap prac. W tej sprawie Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik spotkała się z zarządem firmy NDI Sopot, która realizuje centrum przesiadkowe przy ul. Goethego.

Wykonawca poinformował, że podczas robót rozbiórkowych natrafił na złożone warunki hydrogeologiczne. Dlatego należało przeprowadzić dodatkowe badania oraz przeprojektować posadowienie budynku. Te działania dobiegły końca.

Dzięki temu rozpoczynają się prace związane ze wzmocnieniem podłoża. Ogromna palownica wydrąży ponad 700 otworów o głębokości od 6 do 11 metrów, które wypełnione zostaną betonem. Następnie rozpocznie się realizacja konstrukcji żelbetowej. Jednocześnie warto zaznaczyć, że trwają prace związane z przebudową infrastruktury drogowej.

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here