Od 9 maja do 9 czerwca mieszkańcy Zabrza będą mogli składać wnioski w ramach dziewiątej edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zakończenie wstępnej weryfikacji zaplanowano na 2 września, a ostateczną listę projektów, które poddane zostaną głosowaniu poznamy 23 września. Samo głosowanie rozpocznie się 30 września i potrwa do 17 października. Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi 24 października. Tym razem Miasto przeznaczyło na zgłoszone i wybrane przez mieszkańców projekty 6 mln 600 tys. zł.

W ramach dotychczasowych ośmiu odsłon ZBO zabrzanie złożyli ponad 760 wniosków.

Po oddaniu ponad 175 tysięcy głosów (głównie elektronicznie) na przestrzeni ostatnich lat do realizacji wybrane zostały 159 zadania. Większość z nich została już wykonana i służy mieszkańcom. Na ich realizację miasto przeznaczyło w latach 2015-2022 prawie 32 mln zł.

W tym roku, pomimo negatywnych skutków pandemii, Zabrze zwiększyło pulę środków na realizację zadań inwestycyjnych, które zostaną zaproponowane a następnie wybrane przez mieszkańców. Kwota 6 mln 600 tys. zł zostanie podzielona na 21 puli dzielnicowych (11 dzielnic dużych – tutaj pule wynoszą po 350 tys. zł i 10 małych – po 175 tys. zł) oraz pulę ogólnomiejską o wartości 1 mln zł.

Maksymalna wartość projektu składanego w puli obejmującej całą gminę ustalono na 500 tys. zł. Natomiast maksymalną wartość projektu składanego w puli dla danej jednostki pomocniczej ustalono na 100 proc. danej puli.

Wnioski będzie można złożyć na dwa sposoby: drogą pocztową (wtedy kopertę należy zaadresować na Urząd Miejski w Zabrzu ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze) lub osobiście (parter przy wejściu głównym do budynku UM). Wniosek mogą poprzeć mieszkańcy Zabrza, którzy ukończyli 16 lat.

Aby wziąć udział w głosowaniu trzeba będzie podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, a także wskazanie faktu ukończenia 13 lat. Jeśli zdecydujemy się na głosowanie w formie elektronicznej to będziemy musieli podać dodatkowo albo nr telefonu albo nasz adres mailowy – to tam zostanie wysłany sms albo mail z prośbą o potwierdzenie głosowania.

Więcej informacji o dziewiątej edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego znajdziecie Państwo TUTAJ.

fot. Facebook Małgorzata Mańka-Szulik

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here