W Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej każdy może sprawdzić poziom hałasu w okolicy, dzięki Mapie Akustycznej.

Mapa Akustyczna ma na celu informowanie o ponadnormatywnym hałasie drogowym, kolejowym i przemysłowym w mieście oraz ma określić liczbę narażonych na niego mieszkańców. Jest jednak stworzona dla średnich wielkości dźwięku, więc nie poznamy sytuacji akustycznej w danym momencie. 

W przyszłości mapa ma posłużyć jako materiał do opracowania programu działań, który ma obniżyć hałas do poziomów dopuszczalnych. 

Koszt akustycznej mapy wyniósł ponad 565 tysięcy złotych, z czego 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przygotowanie oraz udostępnienie mapy wynika z dyrektywy Unii Europejskiej oraz przepisów prawa ochrony środowiska.

Więcej znajdziecie na stronie http://pma.gliwice.eu/MapPortal/

(fot. K.Krzemiński)

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here