W Zespole Szkół nr 3 w Zabrzu odbyło się dziś podsumowanie dwóch projektów, których celem było wyposażenie uczniów w dodatkowe umiejętności oraz kwalifikacje potrzebne do wykonywania wybranego przez nich zawodu.

Uczniowie mogli nie tylko odbyć konsultacje z doradcą zawodowym, ale przede wszystkim wziąć udział w kursach i szkoleniach specjalistycznych podnoszących kwalifikacje zawodowe, mogli odbyć staż w zakładzie pracy lub zdobyć dodatkowe uprawnienia w postaci prawa jazdy.

W uroczystym otwarciu pracowni przemysłu, mody i automatyki udział wzięła m.in. prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, zastępca dyrektora gliwickiej delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty Jakub Padewski, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu Ewa Wolnica, przedstawiciele przedsiębiorców oraz pozostałych placówek realizujących projekt.

 Te pracownie nie tylko zapraszają, ale i porywają – mówiła w trakcie symbolicznego przecięcia wstęgi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Myślę, że dzięki temu nasi uczniowie będą mogli w pełni pokazać, na co ich stać, co zresztą już widać na wielu płaszczyznach przy organizacji miejskich przedsięwzięć. Jestem przekonana, że dzięki tak aktywnym uczniom, świetnie wyposażonym pracowniom i pełnej pasji i zaangażowania kadrze nauczycielskiej możemy z sukcesem realizować w naszych szkołach kolejne imponujące swoim rozmachem projekty – dodała prezydent.

Pierwszy z podsumowanych dzisiaj projektów nosił nazwę „Zawód jutra – wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu” i realizowany był od września 2020 r. do sierpnia br. w pięciu zabrzańskich szkołach:

  • Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół nr 18,
  • Technikum nr 7 w Zespole Szkół nr 10,
  • Technikum nr 6 w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego,
  • Technikum nr 1 w Centrum Edukacji,
  • Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3.

Z każdej ze szkół w projekcie udział wzięło trzydziestu uczniów. Dodatkowo w ramach realizowanego projektu odbyło się doposażenie pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt poprawiający jakość pracy i nauki.

Nową pracownię pn. „Technika chłodnictwa i klimatyzacji oraz odnawialnych źródeł energii”, a także pracownię rysunku technicznego utworzono w Centrum Edukacji, pracownię „technika przemysłu mody” oraz „technika automatyka” – w Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3, wyposażono także pracownię informatyczną w Technikum nr 7 w ZS nr 10, pracownię projektowania graficznego, aranżacji wnętrz i fotografii artystycznej w Liceum Sztuk Plastycznych w ZS nr 18 oraz pracownię reklamowo – multimedialną w Technikum nr 6 w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego.

Równolegle w Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 prowadzony był projekt „Zaprojektuj swoje życie zawodowe – remont i wyposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół Nr 3″, w ramach którego wykonano szereg prac budowlanych i instalacyjnych w pracowniach przemysłu mody i automatyki. Dodatkowo doposażono salę w profesjonalny sprzęt, dzięki czemu jest dziś ona jedną z najnowocześniejszych pracowni w województwie śląskim.

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here