środa, 18 maja, 2022
Strona główna Tagi Niesłyszący

Tag: niesłyszący

Wycho­dząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom osób nie­sły­szą­cych Straż Miej­ska uru­cha­mia tele­fon alar­mowy. Dzięki niemu, osoby nie­sły­szące będą mogły zgło­sić inter­wen­cję wysy­ła­ją...