niedziela, 29 stycznia, 2023
Strona główna Tagi Rada Miejska

Tag: Rada Miejska

Dzisiejsze sesja była decydujące dla wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Kajetan Gornig dotychczasowy wiceprzewodniczący, po niemal dwóch latach, został odwołany ze stanowiska. W tajny...

Od 1 lipca zacznie obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z  przepisami obowiązki związane z gospodarką odpadami komunalnymi oraz organizacją ich odbioru p...

Pomysł może liczyć na spore dofinansowanie. Jutro w Ratuszu zapadnie decyzja, czy miasto przystąpi do projektu partnerskiego dotyczącego opracowania i realizacji nowej strategii, wzmacn...

Od 1 lipca 2013 roku zacznie obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi! Zgodnie z przepisami niniejszej ustawy od 1 lipca obowiązki związane z gospodarką odpadami komu...

Rada nie może określać zasad korzystania z dróg publicznych w regulaminie.  Kiedy w ubiegłym roku Rada Miejska podjęła decyzję dotyczącą stworzenia stref płatnego parkowania w centrum m...

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej ważyły się losy nowych zapisów dotyczących wywozu śmieci. Do tej pory wła­ści­ciel bądź zarządca nie­ru­cho­mo­ści pod­pi­sy­wał umowę z firmą posia­da...

Od lipca 2013 roku czeka nas praw­dziwa rewo­lu­cja w zakre­sie wywozu odpa­dów komu­nal­nych. Do tej pory wła­ści­ciel bądź zarządca nie­ru­cho­mo­ści pod­pi­sy­wał umowę z firmą posia...

Kompleks przy ul. Toszeckiej 137 nie cieszy się dużą popularnością.  Obiekt już od ponad ośmiu lat jest w rękach władz miasta, a wszystkie przetargi kończą się niepowodzeniem. Sporym ut...

W środę gliwiccy radni zdecydowali o utworzeniu w mieście publicznej wypożyczalni rowerów. System działa już w wielu krajach Europy i w kilku polskich miastach. Na Śląsku pomysł stworze...

Radni wprowadzili nową uchwałę ustanawiającą Strefy Płatnego Parkowania! 13 było za, a 8 przeciwko nowym zapisom. Według przegłosowanej uchwały w Gliwicach powstaną dwie strefy płatnego...

Trwają prace nad projektem zmniejszającym nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej. W czasie obrad Rady Miejskiej, rozpocznie się głosowanie nad uchwałą wyrażającą zgodę na real...

Radni już jutro będą debatować nad nowym projektem. Według nowej uchwały w Gliwicach powstaną dwie strefy płatnego parkowania. W strefie A, gliwiczanie zapłacą 2,80 zł/h, a w strefie B ...