Firma Eurovia, która jest generalnym wykonawcą odcinka trasy DTŚ od ronda Sybiraków do granicy z miastem Gliwice, przystąpiła do korygującego frezowania nawierzchni trasy. Frezowanie to miało na celu zniwelowanie największych odkształceń na trasie.

Roboty potrwają do 9 stycznia 2022 roku. Zgodnie z przyjętym programem naprawczym, ostateczna korekta nawierzchni DTŚ oraz położenie nowej docelowej nawierzchni planowane są wiosną tego roku. Decyzja o wprowadzeniu tego etapu zostanie podjęta w oparciu o dane pomiarowe i o cenę propagacji odkształceń.

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here