Dziś od rana na terenie naszego miasta, zabrzańska drogówka prowadzi działania „Rower”. Podstawowym ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów. Stróże prawa kontrolują stosowanie się rowerzystów do przepisów ruchu drogowego, ale zwracają również uwagę na zachowania innych uczestników ruchu wobec rowerzystów.

Stróże prawa oprócz codziennych kontroli prowadzą takie działania jak „Rower”, mają one na celu zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów. Podczas takich działań prowadzone są kontrole stosowania się przez nich do przepisów ruchu drogowego. Priorytetem jest ograniczenie liczb zdarzeń z udziałem rowerzystów oraz podniesienie świadomości wśród kierujących samochodami, że rowerzyści są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego.

Policjanci będą także sprawdzać trzeźwość kierujących rowerami. Tylko wczoraj policjanci z zabrzańskiej drogówki ujawnili 3 nietrzeźwych rowerzystów, spośród których dwóch zostało ukaranych wysokimi mandatami w wysokości 2500 złotych, a wobec trzeciego rowerzysty został sporządzony wniosek do Sądu.

Przypominamy, że w dniu 01.01.2022 r. wszedł w życie nowy taryfikator, zgodnie z którym:

art. 87. [Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu]
§ 1.
Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych.
§ 1a.
Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.
§ 2.
Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych.
§ 3.
W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.
§ 4.
W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1a lub 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż określone w § 1.

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here