Idziesz z psem na spacer? Zabierz ze sobą torebkę na psie odchody. Właścicielu, na Tobie spoczywa obowiązek sprzątania nieczystości po swoim pupilu.

Psie odchody umieszczone w torebce należy wrzucać do zwykłych ulicznych koszy na śmieci lub pojemników na odpady zmieszane.

Pamiętajmy, że gdy właściciel nie posprząta po swoim psie, to naraża siebie i innych na zakażenie pasożytami oraz zakażenie bakteryjne.

Obowiązek sprzątania po swoim psie wynika m.in. z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zabrze.

– Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do niezwłocznego usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego, a także na terenach użytku publicznego takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce itp. – czytamy w uchwale w sprawie w regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zabrze.

Przypominamy też o zakazie wyprowadzania psów i innych zwierząt na tereny placów gier i zabaw dla dzieci ze szczególnym uwzględnieniem piaskownic.

 

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here