Dzisiaj (14 kwietnia), została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z firmą EUROVIA POLSKA S.A. dla zadania „Budowa przedłużenia Alei Korfantego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadzistów w Zabrzu”.

  • Wartość umowy: 42 954 075,57 PLN
  • Termin zakończenia robót: 18 miesięcy (do 14.10.2023)

Inwestycja obejmować będzie:

  • budowę drogi o długości ok 1050 m,
  • budowę chodników, ścieżki rowerowej, elementów ochrony środowiska – ekranów akustycznych, zbiorników retencyjnych (podziemnych),
  • budowę oraz przebudowę sieci uzbrojenia terenu w tym kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, sieci teletechnicznej.

Zakres prowadzonej inwestycji będzie obejmował również:

  • przebudowę skrzyżowania Al. Korfantego z ulicą Heweliusza w formie ronda turbinowego,
  • budowę obiektu mostowego nad jarem po kolei piaskowej,
  • budowę skrzyżowania skanalizowanego z ul. 11 Listopada, skrzyżowania skanalizowanego z ulicą Mickiewicza,
  • budowę obiektu mostowego nad ciekiem wodnym oraz ul. Nad Rzeczną oraz Św. Wawrzyńca,
  • rozbudowę skrzyżowania przedłużenia Al. Korfantego z ulicą Tarnopolską oraz Brygadzistów.

Na realizację inwestycji Miasto pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 30 mln PLN. Budowa przedłużenia Alei Korfantego na odcinku od ulicy Heweliusza do ulicy Tarnopolskiej służyć będzie skomunikowaniu i odciążeniu centrum miasta jak również udrożnieniu na kierunku północ – południe.

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here