Od 13 lutego zaczynają się prace związane z przebudową torowiska tramwajowego w ciągu ul. Wolności na odcinku od skrzyżowania z ul. Torową do skrzyżowania z ul. Gen. de Gaulle’a.

Na czas przebudowy torowiska tramwajowego wskazany odcinek ul. Wolności zostanie wyłączony z ruchu pojazdów za wyjątkiem:

  • dojazdu pojazdów zaopatrzenia placówek handlowo-usługowych zlokalizowanych w obrębie rejonu prowadzonych robót (wjazd pojazdów możliwy będzie wyłącznie od strony Gliwic). Postój w/w pojazdów będzie możliwy wyłącznie na czas dostawy/odbioru towaru
  • dojazdu do Centrum Materiałów Budowalnych (wjazd pojazdów możliwy będzie wyłącznie do strony skrzyżowania z ul. Gen. de Gaulle’a)
  • dojazdu do ul. Torowej oraz do łącznika z ul. Staromiejską (wjazd pojazdów możliwy będzie wyłącznie od strony Gliwic).

Dla pojazdów, które obecnie parkują w ciągu ul. Wolności, na odcinku od skrzyżowania z ul. Torową do skrzyżowania z ul. de Gaulle’a, na czas prowadzonych robót wyznaczony zostanie na jezdni ul. Wolności przed skrzyżowaniem z ul. Torową tymczasowy pas postojowy (jadąc od strony Gliwic).

Objazd wyłączonego z ruchu odcinka ul. Wolności zostanie poprowadzony następującymi odcinkami dróg:

  • dla pojazdów jadących od strony Gliwic i dzielnicy Maciejów ulicami: Piłsudskiego, Roosevelta, Gen. de Gaulle’a
  • dla pojazdów jadących od centrum Zabrza ulicami: Dubiela, Niedziałkowskiego, Trocera.

Utrudnienia w ruchu na tym odcinku drogi potrwają około 3 miesięcy. Prace będzie realizowało Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych TOR-KRAK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Uczestników ruchu drogowego prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do oznakowania tymczasowego.

Jak remont wpłynie na komunikację miejską?

Od godz. 06:00 11 lutego do godz. 03:30 13 lutego, w związku z pracami torowymi w ciągu ulicy Wolności w Zabrzu prowadzonymi pomiędzy przystankami Zabrze Św. Floriana a Zaborze Lompy Pętla, wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

  • linia 1 kursować będzie na trasie Gliwice Zajezdnia – Biskupice Pętla;
  • linia 4 kursować będzie taborem dwukierunkowym na trasie Gliwice Zajezdnia – Zabrze Św. Floriana;
  • linia 9 kursować będzie według specjalnego rozkładu jazdy zakładającego realizację kursów zjazdowych 11 lutego oraz wyjazdowych 12 lutego do/z Bytom Plac Sikorskiego trasą linii 2;
  • 12 lutego linie 1, 2, 3, 4 i 9 wykonają kursy zjazdowe do zajezdni Chorzów Batory lub Stroszek.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian można znaleźć w komunikacie: https://rj.metropoliaztm.pl/news/i/2627/.

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here