Niedawno rozpoczęły się prace projektowe w ramach inwestycji długo wyczekiwanych przez mieszkańców Biskupic. We wrześniu tego roku MZD podpisał cztery umowy na opracowanie dokumentacji projektowych.

Przebudowane zostaną ulice:

  • Mrozka,
  • Hutnicza,
  • Młyńska,
  • Chrobrego,
  • wybudowany zostanie również łącznik ulicy Kossaka z ulicą Drzymały.

Szczególnie ważne z punktu widzenia organizacji ruchu jest połączenie ulicy Kossaka z ulicą Drzymały. Budowa tego łącznika pozwoli nie tylko na lepsze skomunikowanie tej części Biskupic i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale również na utworzenie dodatkowych miejsc postojowych poprzez wprowadzenie jednego kierunku ruchu na ulicy Puszkina. Budowa łącznika stała się możliwa dzięki przejęciu przez Miasto Zabrze gruntów po nieczynnym przejeździe kolejowym w ciągu ul. Kossaka.

– Za projektantami już pierwsze uzgodnienia z gestorami sieci podziemnego uzbrojenia terenu i pierwsze rady techniczne nad rozwiązaniami koncepcyjnymi. Planowany termin zakończenia prac projektowych to II kwartał 2023 roku. – informuje MZD w Zabrzu.

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here