W dniu dzisiejszym (13 kwietnia) została podpisana umowa na wykonanie robót dla zadania: „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Jest to kolejna już część pn. Część 7: Wiadukt w ciągu ul. Hermisza nad DK88 i torami PKP”.

 • Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EUROVIA Polska S.A. z Kobierzyc.
 • Wartość umowy: 2 641 952,60 PLN
 • Termin wykonania: 9 miesięcy od podpisania umowy (do 13 grudnia 2022 roku).Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie wiaduktu ciągu ul. Hermisza nad DK 88 i torami PKP w Zabrzu.

Zakres zamówienia obejmuje:

 • rozbiórkę i odbudowę płyty zespolonej przęsła nad DK88,
 • wzmocnienie dźwigara stalowego,
 • przebudowę przyczółków oraz podpory pośredniej,
 • wykonanie płyt przejściowych,
 • zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej wiaduktu,
 • wykonanie nowych kap chodnikowych oraz nawierzchni drogowej wraz z dylatacjami,
 • wykonanie odwodnienia obiektu oraz schodów skarpowych,
 • przebudowę kabli elektroenergetycznych.

Źródło: UM Zabrze

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here