Znajdź zabytek w swojej okolicy i zaproponuj, w jaki sposób może on być wykorzystany przez lokalną społeczność.

Na rewaloryzację zwycięski obiekt może otrzymać aż 1 000 000 złotych dofinansowania! Zabytki można zgłaszać od 8 sierpnia.

Konkurs „Nasz Zabytek” ma charakter lokalny i jest skierowany do osób pragnących pozytywnie wpływać na swoje otoczenie i przywrócić świetność lokalnym zabytkom. Dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczności zwycięski zabytek może zostać zrewaloryzowany i zaadaptowany zgodnie z pomysłem mieszkańców. Zwycięski projekt uzyska od Fundacji dofinansowanie o wartości do 1 000 000 złotych. Właściciel zabytku przeznaczy je na rewaloryzację i dostosowanie obiektu do wybranej w konkursie funkcji społecznej.

Fundacja Most the Most, która przeprowadziła już cztery edycje konkursu „Nasz Zabytek” w dziesięciu województwach, jest organizacją non-profit powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, by współrealizować misję banku, jaką jest wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Fundacja angażuje się w te działania realizując zadania w obszarze związanym z kulturą, a także inicjuje zaangażowanie lokalnych społeczności wokół odnowy zabytków i nadawania im nowych funkcji społecznych.

Ideą konkursu jest aktywizacja lokalnej społeczności, przy wsparciu i zaangażowaniu Właścicieli zabytków (samorządów), aby wesprzeć rewaloryzację lokalnych zabytków i nadać im nowe funkcje społeczne. Funkcje, które będą wartością dla mieszkańców i będą stanowiły płaszczyznę do międzypokoleniowej współpracy.

Propozycje zabytków można będzie zgłaszać od 8 sierpnia do 5 września  2022 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie fundacji. Osoby, które nie korzystają z internetu będą mogły zgłosić zabytek przez telefon. [TUTAJ]

Ważne! W konkursie można zgłaszać tylko zabytki nieruchome (z wyjątkiem miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne, cmentarzy, mauzoleów, kurhanów, zabudowań w obrębie cmentarzy), wpisane do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków. W konkursie będą oceniane zabytki, które są własnością publiczną (należą np. do jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa). W konkursie mogą brać udział tylko osoby fizyczne.

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here