Potwierdziły się nasze przypuszczenia – to właśnie członkowie stowarzyszenia Gliwiczanie Razem organizować będą zbiórkę podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Zygmunta Frankiewicza. Dlaczego?

Co zarzucają Prezydentowi organizatorzy? Poniżej zamieszczamy fragment odezwy jaką znaleźć można na ich stronie internetowej.

(…)
1) za długo rządzi on Gliwicami; wytworzył niekontrolowany, skostniały układ władzy, który nie sprzyja niezbędnym i całkowicie naturalnym zmianom pokoleniowym (nawet radni nie mogą kontrolować tego, co się dzieje w spółkach miejskich!),

2) swoją wieloletnią nieskutecznością i nieudolnością prezydent dopuścił do absurdalnej sytuacji, w której zmotoryzowani gliwiczanie mają płacić za przejazd autostradą A4 w obrębie własnego miasta,

3) zepsuł układ komunikacyjny w mieście, który jest coraz bardziej niewydolny, źle współpracuje z systemem autostrad i stale się zatyka (nie tylko w godzinach szczytu),

4) zamiast zaspokajać pilne potrzeby, koncentruje się na propagandowym pomyśle bu- dowy kosztownej hali widowiskowo-sportowej PODIUM, która – mimo europejskie- go dofinansowania – pochłonie kilkusetmilionowe nakłady na inwestycje i na póź- niejsze utrzymanie kosztem rozwoju kultury i wielu innych dziedzin życia Gliwic,

5) miasto pod jego rządami rozwija się coraz bardziej ułomnie; brak pomysłu na rewita- lizację zaniedbanych dzielnic – Łabęd, Sośnicy, Ostropy, Bojkowa, Wójtowej Wsi, a także śródmieścia; młodzież ucieka do bardziej atrakcyjnych miast.

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here