Na terenie Zabrza uruchomione mają zostać cztery nowe linie minibusowe. Kursowałyby na trasach: centrum miasta – Śląskie Centrum Chorób Serca, centrum miasta – Osiedle Janek, Grzybowice – Mikulczyce oraz Rokitnica – Osiedle Janek.

Proponowane trasy komunikacji minibusowej od dzisiaj przez najbliższe dwa tygodnie podlegać będą konsultacjom społecznym.

Nowe linie umożliwią komunikację publiczną mieszkańcom tych rejonów Zabrza, gdzie dzisiaj nie dojeżdżają autobusy. Zapewnią dojazd z centrum miasta do Śląskiego Centrum Chorób Serca i do Osiedla Janek. Przybliżą możliwość skorzystania z przystanków komunikacji publicznej mieszkańcom Grzybowic i osiedli w dzielnicy Helenka.

Prosimy o przekazanie Państwa opinii do przedstawionych poniżej szczegółowych propozycji połączeń:

  1. Linia nr 709 – Centrum Miasta – ŚCCS
  2. Linia nr 706 – Centrum Miasta – Osiedle Janek
  3. Linia nr 704 – Grzybowice – Mikulczyce (ul. Zwrotnicza) – I etap linii
  4. Linia nr 705 – Rokitnica – Osiedle Helenka

Opinie prosimy przesyłać do 6 maja 2022 r. na adres sekretariat_wks@um.zabrze.pl

Poniżej opisy tras poszczególnych linii a w załączeniu – mapka z przebiegiem danej linii.

Linia nr 709 – Centrum Miasta – Śląskie Centrum Chorób Serca [ŚCCS]

Trasa linii przebiegałaby w jednym kierunku od dworca autobusowego w centrum miasta, kolejno fragmentami ulic: Goethego, de Gaulle’a, Wolności, K. Miarki, Mikulczycką, Gdańską, Jagiellońską, Szpitalną, Cieszyńską, M. Skłodowskiej-Curie, Jagiellońską, Niedziałkowskiego, Mikulczycką. K. Miarki, de Gaulle’a, Goethego. Na trasie linia obsługiwałaby wszystkie istniejące przystanki oraz nowy przystanek na wysokości budynków nr 35-49 ul. Jagiellońskiej i nowy przystanek na wysokości wejścia do ŚCCS przy ul. M. Skłodowskiej-Curie.

Linia nr 706 – Centrum Miasta – Osiedle Janek, z czasowym skomunikowaniem Os. Wyzwolenia

Trasa linii przebiegałaby ulicami: 3 Maja, Roosevelta, de Gaulle’a, Rondo Sybiraków, Winklera, Dzierżona, Jaskółczą i Sportową. Na Osiedlu Janek proponujemy przystanek na wysokości Przychodni GUIDO na ul. Dzierżona, na ul. Jaskółczej w rejonie kościoła i na ul. Sportowej w rejonie szkoły. Szczegółowe lokalizacje wskaże dokumentacja projektowa. Linia obsługiwać będzie przystanki istniejące na trasie przejazdu, w tym nowe przystanki przy ul. Roosevelta.

Jednocześnie proponujemy czasowe skomunikowanie linią nr 706 Os. Wyzwolenia, na czas remontu wiaduktu w ciągu ul. Rossevelta. Trasą podstawową byłoby połączenie Os. Janek z centrum miasta, a w wybranych przejazdach trasa biegłaby na ul. Roosevelta do Os. Wyzwolenia i wracałaby tą ulicą na swoją podstawową trasę.

Skomunikowanie Os. Wyzwolenia w trasie wariantowej powinno być dostosowane szczególnie do potrzeb osób starszych i umożliwić im dojazd do centrum w godzinach handlowych, do placówek zdrowia oraz do kościołów.

Linia nr 704 – Grzybowice – Mikulczyce (ul. Zwrotnicza) – I etap.

Propozycja zawiera I etap linii, która docelowo ma biec od Grzybowic do ul. Leśnej w Mikulczycach. Etap obejmuje odcinek od Grzybowic do ul. Zwrotniczej w Mikulczycach. W II etapie część linii do ul. Leśnej zostanie uruchomiona po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Leśnej.

Trasa linii przebiegałaby ulicami: Badestinusa, Szczecińską, Hallera, Witosa, Handlową, Pyskowicką, Składową, do Zwrotniczej.

W Grzybowicach linia kończyłaby swój bieg przed Stacją Uzdatniania Wody ZPWiK Sp. z o.o. przy ul. Badestinusa 90. Przystanek do wysiadania i pierwszy przystanek dla kursu w kierunku Mikulczyc byłyby zlokalizowane na odcinku przed Stacją. Następne przystanki proponujemy zlokalizować w rejonie skrzyżowania ul. Badestinusa z ul. Hallera, przed ul. Szczecińską, na ul. Szczecińskiej przed ul. Hallera oraz na ul. Hallera. Szczegółowa lokalizacja przystanków zostanie ustalona w dokumentacji projektowej. Linia obsługiwałaby obecnie istniejące przystanki na jej trasie.

Linia nr 705 – Rokitnica – Osiedle Helenka

Trasa linii przebiegałaby od Dworca autobusowego w Rokitnicy ulicami: Jordana, Joliot-Curie, Wawrzyńskiej, Niepokólczyckiego, Baczyńskiego, Harcerską i ul. Jordana do Dworca autobusowego.

Nowe przystanki planuje się na ul. Joliot-Curie, ul. Wawrzyńskiej i ul. Baczyńskiego. Ich dokładne położenie ustali dokumentacja projektowa. Linia będzie też obsługiwała przystanki istniejące obecnie na jej trasie.

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here