Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W sumie ponad 13 miliardów złotych.

Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje. To przebudowa drogi za rogiem, doposażenie szpitala, budowa żłobka czy remont biblioteki. Fundusz pozwoli samorządom realizować kolejne plany, a gminy nie będą musiały się zadłużać lub zwalniać pracowników, żeby prowadzić zaplanowane inwestycje. Samorządy odpowiadają za 40% publicznych wydatków inwestycyjnych – dlatego  wsparcie dla inwestycji lokalnych to również impuls rozwojowy dla całego kraju.

O co wnioskowało Zabrze? Między innymi o remont budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Jordana 2 wraz z termomodernizacją i wymianą kotłów gazowych, a także budowę Carbon-Art Centrum Kultury przy ul. Słodczyka. Budynek ma uzupełniać ofertę turystyczno-kulturalno-gospodarczą regionu. Wnioskowano także o wsparcie finansowe przy budowie dróg, chodników, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na osiedlu Słoneczna Dolina.

Razem 56 milionów. Komisja przyznała miastu jedynie 3,2 miliona na pierwszy z ww. projektów.

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here