Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości stanowią doskonałą okazję do poznania ofert rynku pracy   skierowanych do studentów, absolwentów i pracowników naukowych określonych specjalizacji i kierunków kształcenia. Już 8 marca 2016r., w godzinach 9.00 – 15.00 w Hali „Nowej” Ośrodka Sportu   Politechniki Śląskiej  (Gliwice, Kaszubska 28) odbędzie się XVIII edycja tego wydarzenia.

Pokazując warunki i możliwości uzyskania zatrudnienia ułatwiają również uczniom szkół ponadgimnazjalnych podjęcie decyzji dotyczących najbardziej atrakcyjnej ścieżki edukacyjnej. Ich największą zaletą jest  stworzenie możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu pracobiorcy i pracodawcy w warunkach mniej formalnych niż podczas standardowej rozmowy kwalifikacyjnej. Takie warunki sprzyjają wymianie informacji pomiędzy przedstawicielami   przedsiębiorstw, a potencjalnymi kandydatami do przyjęcia na praktykę, staż czy etat. Pozwalają na wzajemne przedstawienie potrzeb, możliwości i oczekiwań. Są również niepowtarzalną okazją do nawiązania kontaktu z tak wieloma partnerami jednocześnie.

Wystawcy obszaru „Przedsiębiorczość” pokażą przedstawicielom środowiska   akademickiego, jak pozyskiwać środki na rozwój działalności, jak uporać się   z procedurami formalnymi i prawnymi, które nieodłącznie towarzyszą prowadzeniu własnej firmy i wreszcie jak skutecznie generować zyski, pracując na własny rachunek. Ubiegłoroczna edycja wydarzenia zgromadziła prawie 100 wystawców, w tym 88 firm, co pozwoliło nazwać targi organizowane w Politechnice Śląskiej jednymi z największych targów pracy w kraju. Podczas wydarzenia zostaną przeprowadzone badania postaw przedsiębiorczych, kompetencji oraz planów zawodowych wśród studentów i absolwentów oraz wywiady z wyznaczonymi przez daną jednostkę osobami, których celem będzie poznanie potrzeb instytucji i przedsiębiorstw. Zebrane wyniki posłużą do opracowania raportu na temat dostosowania potrzeb i oczekiwań studentów i absolwentów do możliwości, jakie stwarza im rynek pracy.

Pod czas Targów dostępne będą:
JobWall z papierowymi ofertami pracy, staży i praktyk udostępnianymi przez pracodawców.
FotoPunkt do robienia zdjęć-portretów kandydatów z przeznaczeniem do dokumentów aplikacyjnych.
Pokój symulacji rozmów kwalifikacyjnych kandydatów z Pracodawcami.
Punkt konsultacji dokumentów aplikacyjnych.

Szczegółowy opis wydarzenia dostępny jest na stronie www.targipracy.polsl.pl
Kontakt do organizatorów: tel.: 32 237 20 75, fax.: 32 237 15

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here