Charakterystyczny dla naszego miasta monument – pomnik Braci Górniczej usytuowany przy ul. 3 Maja – przeszedł właśnie renowację.

Głównym jej celem było przywrócenie pełnych walorów technicznych i estetycznych dziełu wybitnego polskiego rzeźbiarza Mariana Koniecznego i zapewnienie jego przetrwania poprzez przeprowadzenie specjalistycznych prac konserwatorskich, co z pewnością nie tylko poprawiło jego stan, ale także zapewniło, że cieszyć będzie swoim widokiem kolejne pokolenia.

Pomnik Braci Górniczej w Zabrzu stanowi symbol dziedzictwa i historii Zabrza, jako miasta górniczego, służący podtrzymywaniu pamięci związanej z tą gałęzią dziedzictwa i jednocześnie wiążący społeczność lokalną z przeszłością, z tożsamością miejsca, także w jego niematerialnym aspekcie. Pamięć po górnikach zatrudnionych w kopalniach węgla kamiennego na Górnym Śląsku, a przybyłych z różnych rejonów Polskich jest w mieście bardzo żywa. Pomnik jest symbolem zawodu niezwykle ważnego dla Zabrza i regionu.

W październiku br. ukończony został proces kompleksowej konserwacji pomnika. Całość prac udało się wykonać dzięki dofinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2022, a także dzięki wsparciu naszego miasta.

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here