Gliwice wprowadzają zniżki dla rodzin wielodzietnych.

Kto może być uczestnikiem programu?
Rodzice lub opiekunowie, którzy mają na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia, jeżeli dziecko uczy się lub studiuje. W programie może uczestniczyć rodzina niezależnie od osiąganego dochodu.

Jak przystąpić do programu?
Aby przystąpić do programu, trzeba wypełnić wniosek o wydanie karty „Rodzina 3+”. Rodzic lub opiekun pobierają wniosek ze strony internetowej miasta lub w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego i wypełniają go danymi wszystkich członków rodziny oraz dołączają odpowiednie dokumenty.

Spis Partnerów Programu „Rodzina 3+”
Do udziału w programie zaproszeni są także prywatni przedsiębiorców np.: kina, sale zabaw dla dzieci, fitness, punkty usługowe, apteki, księgarnie. Dodatkowe informacje są udzielane przez: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych tel. 32 239-12-59, fax. 32 239-12-31 e-mail: zd@um.gliwice.pl

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here