Gliwiczanie Razem
Obywatelski Komitet Referendalny
Gliwiczanie dla Gliwic
Towarzystwo Pomoc
Tir-om Stop w Gliwicach

                                                                                                         Gliwice, 2012-06-22
 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Premier RP
Pan Donald Tusk
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

W związku z doniesieniami o przyznaniu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 15 mln zł dofinansowania do budowy hali widowiskowo-sportowej Podium w Gliwicach pragniemy poinformować Pana Premiera jak następuje.

Podobnej wielkości hala, i tego samego przeznaczenia, znajduje się w pobliskich Katowicach i p[przeważnie jest niewykorzystywana. Budowanie zatem podobnego obiektu tuż obok (w odległości 30 km) jest marnotrawstwem publicznych pieniędzy.

W chwili obecnej w Gliwicach odbywa się procedura referendum mająca na celu odwołanie obecnego prezydenta miasta. Jednym z zarzutów stawianych prezydentowi Gliwic jest forsowanie przez niego budowy hali widowiskowo-sportowej Podium. Pod wnioskiem popierającym referendum podpisało się ok. 20000 gliwiczan, co oznacza, że ponad 13% uprawnionych do głosowania mieszkańców opowiedziało się przeciw tej inwestycji. 

UE odmówiła dofinansowania hali Podium uznając, że inwestycja jest nieracjonalna, bowiem obiekt ten będzie nierentowny, nie będzie obiektem użyteczności publicznej, a miasto nie poradzi sobie z jego utrzymaniem. 

Gliwiczanie cierpią na brak terenów i infrastruktury rekreacyjno-sportowej. Zaoferowana przez Ministerstwo kwota 15 mln zł. mogłaby być z powodzeniem przeznaczona na tego typu inwestycje, z równoczesnym pożytkiem dla mieszkańców nie tylko Gliwic, ale także Zabrza. Teren, na którym prezydent Gliwic planuje postawić halę Podium, leży bowiem na granicy o bu tych miast.

Całkowity koszt budowy hali Podium, to kilkaset mln zł. Koszty te są prawdopodobnie niedoszacowane i na etapie realizacji znacznie wzrosną. Tak wielka inwestycja spowoduje długoletnie poważne zadłużenie budżetu miasta i dalsze cięcia w zakresie inwestycji i usług użyteczności publicznej oraz podnoszących jakość życia w mieście – których już dzisiaj w Gliwicach brakuje (m.in. zamykanie ważnych oddziałów szpitala, nie dofinansowanie szkolnictwa). Spowoduje też zmarnowanie publicznych pieniędzy.

Wniosek, aby rząd wziął pod uwagę powyższe uwagi, sugestie i informacje zanim podejmie decyzję o przyznaniu tak wysokiej kwoty na cel, który nie będzie bezpośrednio służył mieszkańcom i przeciw któremu mieszkańcy opowiedzieli się podpisując się pod wnioskiem o przeprowadzenie w/w referendum odwołującego prezydenta Gliwic.

Do wiadomości:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Ministerstwo Finansów
Komisja Europejska
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Eurokonsultanci akredytowani przy Ministerstwie
Marszałek Województwa Śląskiego

– Patryk Płuciennik
Obywatelski Komitet Referendalny

– Katarzyna Lisowska
Gliwiczanie Razem

– Mirella Czajkowska – Turek
Gliwiczanie dla Gliwic

– Jan Sznajder
Towarzystwo im. Św. Brata Alberta

– Marek Berezowski 
Tir-om Stop w Gliwicach  

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here